Thời gian : Bắt đầu lúc có toppic nàyđến 23h59 ngày 31.12.2017

Nội dung sự kiện:

- Cách Thức Tính Top : Reset , LV 400 . Chú Thích : Ai train lên LV 400 trước thì sẻ xếp trước ở BXH
(Nếu bằng Lever sẽ tính thời gian người Reset cuối cùng nhanh nhất)
- Các bạn đổi giới tính trong thời gian đua tốp <7 ngày sẽ bị loại nhé
Thời gian trao thưởng:
- Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau khi tổng kết danh sách Đua Top!Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 Wing Season 8 + Luck + 1 Option +15

1
2 Wing Season 8 + Luck + 1 Option 1
3 Wing 3 Luck + 1 Option Tự chọn 1


Thời gian : Bắt đầu lúc có toppic nàyđến 23h59 ngày 31.12.2017

Nội dung sự kiện:

- Cách Thức Tính Top : Reset , LV 400 . Chú Thích : Ai train lên LV 400 trước thì sẻ xếp trước ở BXH
(Nếu bằng Lever sẽ tính thời gian người Reset cuối cùng nhanh nhất)
- Các bạn đổi giới tính trong thời gian đua tốp <7 ngày sẽ bị loại nhé
Thời gian trao thưởng:
- Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau khi tổng kết danh sách Đua Top!Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 Wing Season 8 + Luck + 1 Option +15

1
2 Wing Season 8 + Luck + 1 Option 1
3 Wing 3 Luck + 1 Option Tự chọn 1


và dưới đây là kết quả :
1 SieuQuayQ8 1 80 First Master
2 Nippori 1 80 First Master
3 BoyKa2 1 80 First Master

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: